WC

Zdravo
Šta je zdravo?
Molim?
Zašto moliš?
Izvini?
Ništa, ništa, samo želim da znam zašto moliš?
Ma ne molim, samo pitam
Moliš, moliš, čuo sam te. Da pitaš postavio bi pitanje, a ti nisi postavio pitanje nego si rekao molim, što se obično kaže kada neko moli, zar ne?
Da, ali ne u tom kontextu
Ne vidim da je moguće moliti u nekom drugom kontekstu. Molbe ili molitve se govore kada nešto želiš, tražiš, zahtevaš. Tu nema kontexta, to je jasno; postoje samo objekti koji mole, objekti koje mole i objekti molbe, tj. objekti koje onaj koji moli traži od onoga koji je moljen. Ne razumem o kakvim kontextima ti pričaš.
Molim u smislu pitanja
Molim u smislu pitanja? Ne razumem. Molba nije pitanje, to je molba, i jedini njen smisao je da moli od nekoga nešto inače nema smisla osim ako je smisao u tome da ti mene pitaš šta da moliš, što znači da ni sam ne znaš šta hoćeš. Ako je to u pitanju pokušaću da ti pomognem. Postoji toliko stvari na ovom svetu koje bi neko mogao da traži od nekog da je praktično nemoguće utvrditi šta je ono što ti želiš od mene. Ali dobro, ako sve stvari koje od nekog mogu biti tražene svedemo na ono što neko može tražiti od mene, već dobijamo konačan broj stvari, a ako u to ukljucimo i sve stvari koje ti možeš tražiti od mene, dobijamo jos kraći spisak, obzirom da možemo eliminisati sve one stvari koje su u mom posedu a i ti ih imaš, osim ako ne bi želeo da ih imaš još, u šta sumnjam. Dakle, cela ova peripetija je svodiva na: WC papir, bibliju i kolekciju potpisa velikih svetskih diktatora za koje pouzdano znam da ih ne poseduješ. Dakle šta je od ta tri?
WC papir
Mudar izbor, ali obzirom da WC papir ne nosim sa sobom, moraćemo mojoj kući gde ga čuvam. Ako želiš, možeš ostati na doručku i čaju.

Le Ja je nežan


About this entry